Skip to main content

Elektrisch tekenwerk

Wij tekenen alles schema's voor industrie en particulier

Elektrisch tekenwerk

Wij tekenen voor de industrie of particulier alle elektrische schema's.

Elektrisch tekenwerk omvat het creëren van technische tekeningen en schema's die de elektrische systemen en installaties van een gebouw, machine, of ander project weergeven.
Deze tekeningen dienen als een visuele gids voor de installatie, het onderhoud en de reparatie van elektrische systemen.

Ze bevatten details zoals bedrading, schakelaars, stopcontacten, verdeelkasten, en andere componenten. Elektrische tekeningen worden vaak gemaakt met behulp van gespecialiseerde CAD-software (Computer-Aided Design) en moeten voldoen aan specifieke normen en voorschriften om de veiligheid en functionaliteit van de elektrische installaties te waarborgen.

Huishoudelijk keuringsdossier

Elke woning dient te beschikken over een elektriciteitsdossier dat up-to-date is aan de installatie. Dit dossier omvat het controleverslag van de elektrische installatie, het ééndraadschema en het situatieschema van de installatie.

Het ééndraadschema is een schematische voorstelling van de vaste installatie door middel van wettelijke bepaalde symbolen die de samenstelling van iedere stroombaan weergeven en hoe deze onderling verbonden worden. Iedere elementaire stroombaan wordt aangeduid met een hoofdletter. Ieder lichtpunt, stopcontact,… wordt aangeduid door een cijfer in de volgorde waarop deze zijn geplaatst, vertrekkende vanaf het beveiligingstoestel.

Het situatieschema bestaat uit een plattegrond (bouwplan, schets,…) waarop de opbouw van de installatie wordt aangeduid. Elk element krijgt een identificatie bestaande uit een hoofdletter ter aanduiding van de kring waartoe het onderdeel behoort, gevolgd door het nummer van volgorde binnen de kring. Deze aanduidingen zijn overeenkomstig met de aanduidingen op het ééndraadschema.

  • Eendraadschema's
  • Situatieschema's
  • Matteriaallijsten

Vanaf 85.00 euro

Industrie asbuiltplans

 • Eendraadschema's
 • Meerdraadschema's
 • Situatieschema's
 • Materiaallijsten
 • Kastaanzichten
 • Zoneringsplannen

Elektrisch tekenwerk

 • Omzetten van papieren schema's naar digitaal formaat (Van A4 tot A0).
 • Aanpassen bestaande schema's.
 • Opslag van schema's

Alle tekeningen kunnen in de meest gangbare formaten geleverd worden, waaronder dwg en pdf.

Wij tekenden reeds voor volgende klanten...

Summit Technics
Electro Wima
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.